Oblak 365 dopolnjuje ponudbo storitev Arnes AAI

Članstvo izobraževalne organizacije v Arnes AAI učencem, učiteljem in drugim zaposlenim dovoljuje uporabo različnih informacijskih in multimedijskih storitev, ki jih omogočajo zavod Arnes in ostali ponudniki storitev.

Storitev Oblak 365 je ponudnik storitev, ki razširja nabor s sodobnimi brezplačnimi orodji za celovito podporo sodelovanju in komunikaciji, imenovanimi Microsoft Office 365.

Samostojni dostop in poenostavitev procesov

Učencem in učiteljem storitev Oblak 365 omogoča, da si po prijavi z Arnes AAI identiteto sami ustvarijo dostop do storitev Microsoft Office 365.

Po preteku upravičenosti do storitev Oblak 365 poskrbi tudi za odvzem licenc in onemogoči nadaljnjo uporabo storitev, ter sprosti licence za nove uporabnike.

Poenostavljeno upravljanje

Oblak 365 razbremeni skrbnika informacijskih tehnologij tako, da prevzame nekatere naloge upravljanja z dostopom do storitev Office 365.

1Prva prijava uporabnika

Ob prvi prijavi uporabnik pridobi uporabniški račun za storitve Office 365 in ustrezne licence za uporabo teh storitev.

2Samostojen začetek uporabe

Ko se uporabnik odloči za začetek uporabe storitev, si dostop do njih uredi samostojno, brez dodatnih posegov skrbnika informacijskih tehnologij.

3Potek pravice do uporabe

Ob preteku upravičenosti, npr. ob zaključku šolanja, aplikacija predhodno obvesti uporabnika, nato pa samodejno odvzame dostop do storitev.

Komu je Oblak 365 namenjen?

V Oblak 365 se lahko vključijo organizacije, ki zadoščajo spodaj navedenim pogojem.

1Pravica do uporabe storitev Arnes

Oblak 365 je namenjen vsem organizacijam, ki so upravičene do uporabe storitev zavoda Arnes.

2Urejen ponudnik identitet (IdP)

Oblak 365 lahko uporabljajo samo organizacije, ki imajo delujočega ponudnika identitet (IdP) in urejene e-identitete svojih uporabnikov. Zaupa namreč samo informacijam, ki jih prejme s strani IdP, in ne odgovarja za napake, ki so posledica neurejenih identitet.

3Aktivna naročnina Office 365

Office 365 lahko upravičene organizacije pridobijo kot del splošne ponudbe Office 365 za izobraževanje ali kot brezplačen dodatek v sklopu pogodbe EES. Organizacije, ki niso upravičene do brezplačne naročnine Office 365, se lahko odločijo za nakup enega izmed paketov v splošni ponudbi.

Zakaj Office 365 na vaši šoli?

Učencem zagotovite brezplačen dostop do zbirke Office
S podpisom pogodbe EES lahko svojim učencem, dijakom ali študentom omogočite brezplačen dostop do licenc za Office.
Zanesljiva komunikacija in sodelovanje
Učencem in učiteljem omogočite varno in zanesljivo komunikacijo s sodobnimi poslovnimi orodji.
Povezane storitve
Storitve so tesno povezane med seboj in tudi z orodji, ki jih že uporabljate.

Office 365 Student Advantage