1. korak

Obračunavanje

V levem meniju skrbniškega središča Microsoft 365 razširite sklop Obračunavanje.

2. korak

Možnosti pod “Obračunavanje”

V sklopu Obračunavanja imate več zanimivh možnosti:

1 Nakup storitev, kjer začnete postopek nakup brezplačnih ali plačljivih storitev.

2 Izdelki & storitve, kjer so predstavljene vse naročnine v vašem Microsoft 365 okolju.

3 Licence, kjer imate vpogled v stanje aktivno in porabljeno stanje licenc.

4 Obvestila o obračunavanju, kjer imate vpogled v prejemnike sporočil o obračunavanju (na primer ob poteku licenc).

3. korak

Nakup storitev

V tem sklopu začnete postopek nakupa storitev, bodisi plačljivih ali pa tistih brezplačnih. Z nakupom brezplačnih licenc se ukvarjamo v ločenem vodiču.

4. korak

Izdelki & storitve

V tem sklopu imate na voljo seznam vseh naročnin, vključenih v vašem Microsoft 365 okolju. Pri posamezni naročnini so na voljo: stanje, količine licenc, pogodba (po kateri je naročnina pridobljena).

Na voljo pa imate tudi osnovne možnosti upravljanja (na primer preklic naročnine).

Stanja licenc

Aktivno Stanje v času veljavnosti oziroma trajanja naročnine. Vse storitve so na voljo uporabnikom, ki imajo dodeljene licence.

Poteklo Stanje v času do 30 dni po preteku veljavnosti oziroma trajanja naročnine. Vse storitve so še vedno na voljo uporabnikom, ki imajo dodeljene licence. Novim uporabnikom ne morete dodeliti poteklih licenc.

Onemogočeno Stanje v času od 30 dni do 90 dni po preteku veljavnosti oziroma trajanja naročnine. Storitve niso več vedno na voljo uporabnikom, podatki pa so še vedno na voljo v storitvah in dostopni skrbnikom.

Izbrisano Stanje v času od 90 dni po preteku veljavnosti oziroma trajanja naročnine. Podatki v storitvah so izbrisani.

5. korak

Licence

V tem sklopu imate na voljo pregled stanja licenc, število licenc ki so na voljo in število uporabljenih licenc.

6. korak

Obvestila o obračunavanju

Na tem mestu najdete prejemnike v organizaciji, ki prejemajo obvestila o poteku licenc, o podaljpšanju licenc in tudi vse račune, povezane z nakupi v Microsoft 365.

Upamo, da boste s pomočjo tega vodiča lažje našli podatke o licencah in naročninah v vašem Microsoft 365 okolju.