Z oznako SSP_ROOT bo v nadaljevanju označen SimpleSAMLphp korenski imenik na vašem spletnem strežniku (npr. »/opt/simplesamlphp/«).

1 Ustvarite preslikavo atributov za Office 365

V mapi »SSP_ROOT/attributemap« ustvarite besedilno datoteko z imenom »name2office365.php« in vanjo dodajte spodnjo vsebino.

<?php

$attributemap = array(
    'eduPersonPrincipalName' => 'IDPEmail'
);

?>

2 Dodajte Office 365 na seznam ponudnikov storitev

Odprite datoteko »SSP_ROOT/metadata/saml20-sp-remote.php« in ji dodajte vsebino na naslovu:
https://o365.arnes.si/arnes/files/saml20-sp-remote-office365.txt

Primer datoteke po končani predelavi:

<?php

/**
 * SAML 2.0 remote SP metadata for simpleSAMLphp.
 *
 * See: http://simplesamlphp.org/docs/trunk/simplesamlphp-reference-sp-remote
 */

// ...
// $metadata[...] (obstojeca vsebina)
// ...

/*
 * Office 365
 * (https://nexus.microsoftonline-p.com/federationmetadata/saml20/federationmetadata.xml)
 */

$metadata['urn:federation:MicrosoftOnline'] = array (
    // ...
);

?>